Tema         : Mengenal bentuk-bentuk Kerjasama Dagang Dalam Islam, Permasalahan dan Solusinya

Pemateri   : Ustadz Dr.Muhammad Arifin Badri MA

Tempat       : Masjid Al Barkah, Radio Rodja Cileungsi

Waktu          : Ahad, 21 November 2010

Sarikat/Kerjasama Dagang: | Download
Sarikat Dagang: Download
Sumber: Radio Rodja