Oleh:  Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Dalam risalahnya yang ringkas ini, Syaikh bin Baz rahimahullah menjelaskan berberapa perkara mengenai zakat, hikmanya, harta yang wajib dizakatkan serta cara menunaikan zakat. Risalah yang dijadikan sumber dari eBook ini juga memasukkan beberapa fatwa beliau terkait masalah zakat harta.

Semoga risalah ini dapat bermanfaat bagi kita.

Download pada link berikut:

Sumber: raudhatulmuhibbin.org