” Kaum Yahudi terpecah menjadi 71 firqah (kelompok), kaum Nashara menjadi 72 firqah, dan ummat ini akan terpecah menjadi 73 firqah, semuanya (masuk) didalam neraka kecuali satu. Ditanyakan : “Siapakah dia wahai Rasulullah ?” Beliau menjawab : “orang yang berada diatas jalan seperti jalan saya saat ini beserta para sahabatku” dalam sebagian riwayat : “dia adalah jama’ah” [Lihat “Silsilah Ash-Shahihah 204 Susunan Syaikh Nashiruddin Al-Albani]

Untuk belajar tentang masalah MAHDZAB PARA ULAMA, maka kami hadirkan kajian al ustadz Ahmad Sabiq abu Yusuf, Lc. pimpinan redaksi majalah AL FURQON dari Gresik.  Silahkan ambil di bawah ini…


SESI 1 (satu)

SESI 2 (dua)

sumber: fitrahfitri.wordpress.com