DOWNLOAD AUDIO: ”LARANGAN ISBAL DALAM BERPAKAIAN” (USTADZ ABU HAIDAR AS-SUNDAWY) [PENTING!]

3 Komentar

Isbal artinya melabuhkan pakaian hingga menutupi mata kaki, dan hal ini terlarang secara tegas baik karena sombong maupun tidak. Larangan isbal bagi laki-laki telah dijelaskan dalam hadits-hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang sangat banyak, maka selayaknya bagi seorang muslim yang telah ridho Islam sebagai agamanya untuk menjauhi hal ini. Namun ada sebagian kalangan yang dianggap berilmu, menolak (larangan) isbal dengan alasan yang rapuh seperti klaim mereka kalau tidak sombong maka dibolehkan?!

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah rekaman kajian yang disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawy tentang isbal agar menjadi pelita bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Amin. Wallahul Musta’an.

Untuk download silakan klik file di bawah.

semoga bermanfaat…

Lagi

”Larangan Keras Menjulurkan Pakaian Melebihi Mata Kaki (Isbal) Didalam Shalat Maupun Diluar Shalat”

5 Komentar

Oleh : Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilaly

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr r.a, dari Rasulullah saw, beliau bersabda, “Allah tidak melihat shalat seorang lelaki yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong,” (Shahih, HR Ibnu Khuzaimah [781]).

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud r.a, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Barangsiapa menjulurkan kainnya di bawah mata kaki dalam shalat karena sombong, maka Allah tidak akan melepaskannya dari dosa dan tidak akan memeliharanya dari amal buruk’,” (Shahih, HR Abu Dawud [637]).

Kandungan Bab:

  1. Larangan keras menjulurkan pakaian di bawah mata kaki dalam shalat. Karena isbal hukumnya haram, baik di dalam maupun di luar shalat. Maqam shalat adalah maqam tawadhu’ di hadapan Allah Rabb alam semesta, maka seluruh atribut kesombongan dan keangkuhan sangat diharamkan daripada yang lainnya seperti yang disebutkan dalam hadits-hadits di atas. Khususnya hadits ‘Abdullah bin Mas’ud ra. Para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkannya, ada yang mengatakan, “Tidak membawa manfaat untuk perkara halal ataupun haram, ia jatuh dalam pandangan manusia, tidak dipandang sedikit pun, tidak dihiraukan perkataan, perbuatan dan keadaannya.”Ada yang mengatakan, “Ia tidak terlepas dari dosa dan tidak diampuni baginya dan tidak pula mendapat penghormatan di sisi Allah dan perlindungan dari-Nya.”

    Ada yang mengatakan, “la tidak mendapat bagian apa pun dalam Islam. la telah terlepas dari Allah dan memisahkan diri dari agama-Nya.”

    Wal hasil, hadits ini secara jelas menunjukkan haramnya isbal dalam shalat. Oleh sebab itu Ibnu Khuzaimah menulis bab dalam Shahihnya berdasarkan hadits yang pertama di atas: “Bab Larangan Keras Isbal (menjulurkan pakaian di bawah mata kaki) Dalam Shalat.”  Lagi

DOWNLOAD AUDIO: ”JAGALAH DIRIMU & KELUARGAMU DARI API NERAKA” (USTADZ YAZID ABDUL QADIR JAWAS) [PENTING!]

3 Komentar

Pentingnya menjaga diri dan keluarga
Hidup dan kehidupan kita adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah, sebagaimana
penciptaan kita dan seluruh makhlukNya yang penuh makna dan nilai ( tidak sia-sia ) ketika diciptakan oleh Allah di
muka bumi ini. Maka hal yang kita lakukan adalah berusaha menepati amanah Allah dengan senantiasa terus berusaha
mencintai kebaikan dan perintahNya dan menjauhi laranganNya. Kesungguhan atau mujahadah adalah hal mutlak yang
kita butuhkan– sebagaimana ketika kita menginginkan sesuatu dalam kehidupan duniawi kita– apabila kita
menginginkan kebaikan kehidupan di dunia dan akhirat. Maka menjaga diri, kemudian keluarga dari hal-hal yang dapat
menjerumuskan kita ke dalam api neraka menjadi suatu hal yang niscaya untuk kita perhatikan bersama. Karena ketika
seseorang dapat menjaga dirinya dengan baik, maka dia akan selalu berada di dalam hidayah Allah sehingga tidak akan
ada yang dapat memberikan mudharat kepadanya. Lagi

Download Audio: ”Hak & Kewajiban Suami Istri” (Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas)

7 Komentar

Rasa cinta dan kasih sayang yang terjadi diantara suami istri nyaris tidak dapat di temukan diantara dua orang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta’ala akan senang jika cinta dan kasih sayang tersebut selalu ada dan langgeng pada setiap pasangan suami istri. Oleh karena itu Dia Subhanahu wa Ta’ala telah menentukan beberapa Hak dan Kewajiban bagi mereka yang dapat menjaga dan memelihara rasa cinta dan kasih sayang tersebut dari kesirnaan.

Berikut adalah rekaman kajian yang di sampaikan oleh Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, Dengan pembahasan ”Hak dan Kewajiban Suami Istri”

Silakan download

Lagi

Download Video: ”Bimbingan Manasik Haji & Umroh” (Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin)

122 Komentar

http://didijunaedihz.files.wordpress.com/2008/02/mharam1.jpg

Berikut adalah rekaman video  yang di sampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah. dari pembahasan materi ”Bimbingan Manasik Haji dan Umrah”. (Alhamdulillah sudah di terjemahkan dalam bahasa Indonesia).

Untuk download silakan klik file dibawah ini,

Selamat menyimak.~ Islamhouse.com dan Youtube.com ~

Barzanji Kitab Induk Peringatan Maulid Nabi

21 Komentar

Oleh: Al-Ustadz Abu Ahmad Zainal Abidin, Lc

Seputar Kitab Barzanji

Secara umum peringatan maulid Nabi shallallahu’alaihi wa sallam selalu disemarakkan dengan sholawatan dan puji-pujian kepada Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam, yang mereka ambil dari kitab Barzanji maupun Daiba’, ada kalanya ditambah dengan senandung Qasidah Burdah. Meskipun kitab Barzanji lebih populer di kalangan orang awam daripada yang lainnya, tetapi biasanya kitab Daiba’, Barzanji dan Qasidah Burdah dijadikan satu paket untuk meramaikan maulid Nabi shallallahu’alaihi wa sallam yang diawali dengan dengan membaca kitab Daiba’, lalu Barzanji, kemudian ditutup dengan Qasidah Burdah.

Biasanya kitab Barzanji menjadi kitab induk peringatan maulid Nabi shallallahu’alaihi wa sallam, bahkan sebagian pembacanya lebih tekun membaca kitab Barzanji daripada membaca al-Qur’an. Maka tidak aneh jika banyak diantara mereka yang lebih hafal kitab Barzanji bersama lagu-lagunya dibanding al-Quran. Fokus pembahasan dan kritikan terhadap kitab Barzanji ini adalah karena populernya, meskipun penyimpangan kitab Daiba’ lebih parah daripada kitab Barzanji. Berikut uraiannya: Lagi

DOWNLOAD VIDEO: ”MEMBANGUN & MEMAKMURKAN MASJID” (SYAIKH ALI HASAN AL-HALABI)

1 Komentar

Berikut adalah rekaman video dialog interaktif bersama Syaikh Ali Hasan Al- Halabi hafidzahullah (Murid senior syaikh Al-Albani rahimahullah) yang membahas seputar Mendirikan dan memakmurkan masjid. Diantaranya hukum merenovasi masjid, Hukum menggaji muadzin dan imam masjid, Hukum menghias masjid, Hukum orang non muslim mendirikan masjid, Hukum mengangkat tangan untuk berdo’a saat khutbah ke dua pada shalat jum’at, dsb

Untuk selengkapnya silakan download file dibawah ini,

semoga bermanfaat….

Lagi

Older Entries

%d blogger menyukai ini: